Dahulu kala, ada yang pernah berkata

by livergirl


Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

UUD 1945 pasal 29 ayat 2

Advertisements